กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดดอยคีรี และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพย์ยากรป่าไม้ของชาติ

ใส่ความเห็น