ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

15 พ.ค.2561 ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 #ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกๆท่านทีไว้วางใจและมีความศรัทธาในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงแห่งนี้

ใส่ความเห็น