ชี้แจงนโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

ชี้แจงนโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และเตรียมพร้อมลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงนโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2561ที่ผ่านมา Star classroom

ใส่ความเห็น