ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้ปกครองและผู้ที่จิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างศูนย์ฝึกประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
ในวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 โดยในวันนี้ตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องรับมอบถังผ้าป่าจาก ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป

ใส่ความเห็น