เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

***ซุ้มพระประจำโรงเรียน

***อาคารเรียน

***หอสมุด

***อาคารเอนกประสงค์

***สนามกีฬา

***โรงจอดรถ

***ศาลาพักใจ

***โรงอาหาร

***ห้องสุขา