สัญลักษณ์โรงเรียน

   สีประจำโรงเรียน    

ฟ้า-ชมพู

.

 

ตราประจำโรงเรียน