สมัครเรียน

📢 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 📢
🎗️🎗️🎗️รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4🎗️🎗️🎗️
📌สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2565
📌สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
📌ประสบปัญหาในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อ/สมัครได้ที่ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โทร 055-511762 หรือติดต่อธุรการ โทร 086-0595143
📍📍เอกสาร/หลักฐานการสมัคร 📍📍
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองผลการเรียน
-เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)