ติดต่อเรา

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

691/2 ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก  63000

โทรศัพท์  055-511762

แฟกซ์ 055-511538

FACEBOOK https://www.facebook.com/mythanormrad

Email tnrbschool@gmail.com