มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโRead More…