ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมปRead More…

การฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหRead More…

การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศRead More…

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท นำสู่การปฏิบัติ โครงการดีๆจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

กิจกรรม การอบรมโครงการสร้างและส่งRead More…