มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ. สพม.ตาก ลงพื้นRead More…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี สพป.สุโขทัย เขต 1

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นายอนุสรณ์ เRead More…

สาธิตการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว และภัยจากการก่อการร้าย

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนถนอRead More…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุสรณ์ เRead More…