นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน

ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษRead More…

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ ที่รับการประเRead More…

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตากสินมหาราช ได้เดินทางมาชี้แจงแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตากสินมหาราช ได้เRead More…

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก แสดงความยินดีกับท่านนายกณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

Read More…